Call For Papers

Magic and the Supernatural in the Medieval and Early Modern Periods

Cardiff University Postgraduate Conference, July 21st 2015

An understanding of magic and the supernatural is crucial to the study of the medieval and early modern periods. Magic was a part of everyday life, ingrained into the cultural world view and popular imagination. It was also elusive, encompassing a plurality of meanings and forms that permeated every level of society and resulted in a wide range of practices, from those based on folkloric beliefs to quasi-religious rituals. As a means of understanding and attempting to control the social, spiritual, and natural world, it could be both a comfort and a threat to established norms.

We welcome papers exploring the significance of magic and the supernatural to medieval and early modern thought.

Suggested topics include but are not limited to:

 • Magic and religion
 • Magic and science
 • Attitudes towards magic and the supernatural
 • Science fiction and fantasy
 • Alchemy
 • Ritual magic
 • The psychology of magic
 • Magic and technology
 • Magicians and cunning folk
 • Astrology
 • Angels and demons
 • Ghosts and apparitions
 • Witchcraft
 • Medicine and anatomy
 • Shape-shifting
 • Supernatural creatures
 • Otherworlds
 • Prophecy and dreams
 • Necromancy and conjuring

We welcome abstracts from postgraduate students and early career researchers on all aspects of this topic in medieval and early modern history, literature, art, philosophy, archaeology, architecture, and music.

Please send abstracts of 200-300 words to supernatural@cardiff.ac.uk for papers no longer than 20 minutes by Monday 25th May, 2015.

In addition to panels, the conference will feature keynote addresses from Professor Ronald Hutton from the University of Bristol and Dr. Darren Oldridge from the University of Worcester.

Download: cfp magic and the supernatural – english version

Cardiff university logo UGC logo UGC logo


 

Hud a’r Goruwchnaturiol yn yr Oesoedd Canol a’r Cyfnod Modern Cynnar

Prifysgol Caerdydd Cynhadledd Ol-raddedig 21 Gorffennaf 2015

Mae dealltwriaeth o hud a’r goruwchnaturiol yn hanfodol wrth astudio’r Oesoedd Canol a’r cyfnod modern cynnar. Roedd hud yn rhan o fywyd pob dydd, diwylliant cyffredinol a dychmyg poblogaidd. Talcen caled oedd ceisio ei ddiffinio hefyd oherwydd bod gan fod iddo sawl ystyr a ffurf ar bob lefel o gymdeithas. Oherwydd hynny, roedd amrywiaeth eang o arferion, gan gynnwys rhai oedd yn seiliedig ar gredoau traddodiadol yn ogystal a defodau lled grefyddol. Fel ffordd o ddeall a cheisio rheoli’r byd cymdeithasol, ysbrydol a naturiol, gallai fod yn gysur ac yn fygythiad fel ei gilydd i arferion sefydliedig.

Rydym yn croesawu papurau sy’n ystyried pwysigrwydd hud a’r goruwchnaturiol mewn ffyrdd o feddwl yn y Canol Oesoedd a’r cyfnod modern cynnar.

Dyma rai pynciau a awgrymir, ond mae croeso I chi ddewis rhai eraill:

 • Hud a chrefydd
 • Hud a gwyddoniaeth
 • Agweddau at hud a’r goruwchnaturiol
 • Ffuglen wyddonol a ffantasi
 • Alcemi
 • Hud defodol
 • Seicoleg hud
 • Hud a thechnoleg
 • Dewiniaid a phobl gyfrwys
 • Astroleg
 • Angylion a chythreuliaid
 • Ysbrydion a drychiolaethau
 • Dewiniaeth
 • Meddygaeth ac anatomeg
 • Symud siapiau
 • Creaduriaid goruwchnaturiol
 • Arallfydoedd
 • Proffwydoliaeth a breuddwydion
 • Meirw-ddewiniaeth a chastiau dewin

Rydym yn croesawu crynodebau gan fyfyrwyr ol-raddedig ac ymchwilwyr ar ddechrau eu gyrfaoedd am bob agwedd ar y pwnc hwn. Gall fod mewn llenyddiaeth, hanes, pensaerniaeth, archaeoleg, celf a cherddoriaeth ganoloesol a modern cynnar.

Anfonwch grynodebau 200-300 gair ar gyfer papurau hyd at 20 munud o hyd at supernatural @caerdydd.ac.uk erbyn dydd Llun 25 Mai 2015.

Bydd y gynhadledd yn cynnwys anerchiad gan yr Athro Ronald Hutton o Brifysgol Bryste a anerchiad gan yr Dr. Darren Oldridge Brifysgol Caerwrangon.

Lawrlwytho: cfp magic and the supernatural – cymraeg

Cardiff university logo UGC logo UGC logo

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s